czMezinárodní komise pro globální navigační družicové systémy
enInternational Committee on Global Navigation Satellite Systems (ICG)
fr
ge
ru
skMedzinárodná komisia pre GNSS
cz

Mezinárodní komise pro globální navigační družicové systémy

mezinárodní komise, vytvořená na dobrovolné bázi a neformálně podporující vzájemně výhodnou spolupráci při civilním využití systémů GNSS pro určování polohy, navigaci, časové služby a služby s přidanou hodnotou

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována