czMezinárodní služby GNSS
enInternational GNSS Service, formerly the International GPS Service (IGS)
fr
geInternationalen GNSS-Dienste e.pl
ru
skmedzinárodné služby GNSS
cz

Mezinárodní služby GNSS

dobrovolná celosvětová federace více než 200 agentur, které sdílejí zdroje a data referenčních stanic GNSS a na jejich základě generuje přesné produkty GNSS (parametry oběžných drah, korekce hodin, parametry atmosféry apod.)

en

International GNSS Service, formerly the International GPS Service (IGS)

A voluntary federation of more than 200 worldwide agencies that pool resources and permanent GPS and GLONASS station data to generate precise GPS and GLONASS products.

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Horwath, Preben: Metrologie v kostce. Praha, 2008. ISBN 80-8664-501-0
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována