czkompatibilita
enCompatibility
fr
geKompatibilität e
ru
sk
cz

kompatibilita

schopnost globálních a regionálních systémů družicové navigace a jejich rozšiřujících systémů být použity samostatně nebo společně, aniž by způsobily nepřijatelné rušení a/nebo jinou újmu jinému systému a/nebo službě

Obory:

globální navigační družicový systém

VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována