czkód
encode
fr
geKode r
ru
skkód (GNSS)
cz

kód

sekvence binárních hodnot používaná pro reprezentaci navigačního signálu GNSS

Obory:

globální navigační družicový systém

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována