czletadlo
enaircraft
fravion m
geFlugzeug s
ruсамолёт
sklietadlo
cz

letadlo

zařízení schopné vyvozovat síly nesoucí jej v atmosféře z reakcí vzduchu, které nejsou reakcemi vůči zemskému povrchu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 31 0001 Letectví a kosmonautika - Terminologie
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována