czvolná, otevřená, otevřeně šiřitelná data
enopen data
frdonnées fpl ouvertes
geoffene Daten spl; Open Data
ruоткрытый доступ к данным
skotvorené údaje (dáta)
cz

volná, otevřená, otevřeně šiřitelná data

data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována