czživotní cyklus informace
enlife cycle of information
frcycle m de vie d’information
geInformationslebenszyklus r
ruжизненный цикл информации; жизненный цикл данных
skživotný cyklus informácie
cz

životní cyklus informace

proces, při kterém je několika různými způsoby zpracovávána informace (vytváření, zaznamenání, shromažďování, organizace, správa, standardizace, uchovávání, vyhledávání, distribuce a užití)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována