czzákladní objekt Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)
enbasic object of National Set of Spatial Objects
frobjet m de base du Serie f nationale des objets spatiaux
geGrundobjekt s des Nationalsatzes   von Geoobjekten
ruназемный пункт ГГС
skzákladný objekt Národnej sady priestorových objektov
cz

základní objekt Národní sady prostorových objektů (NaSaPO)

1: v reálném světě jev nedělitelný dále na nižší elementární jevy s jednoznačně stanovenými vlastnostmi (skladebností, kvalitativními charakteristikami...)
2: v modelovém světě geoprvek na nejnižší úrovni datové správy (primární datový model)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (MV 2015)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována