czsémantická interoperabilita
ensemantic interoperability
frinteropérabilité f sémantique
gesemantische Interoperabilität e
ruсемантическая интероперабельность, семантическая совместимость
sksémantická interoperabilita
cz

sémantická interoperabilita

inperpretabilita dvou systémů, které mají společné chápání interpretability informace, jež proudí mezi těmito systémy a je jimi zpracována

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována