czstavba
enstructure
frstructure f
geBauwerk s; Struktur e
ru
skstavba
cz

stavba

stavební dílo, které vzniká stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologie z oblasti metrologie (ÚNMZ 2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována