czprostorový objekt
enspatial object; geospatial object
frobjet m (géo)spatial
geGeoobjekt s
ruпространственный объект
skpriestorový objekt
cz

prostorový objekt

1: v reálném světě: jednotlivý existující jev, např. konkrétní ulice, řeka...
2: v modelovém světě: synonymum pro entitu či geoprvek

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována