czúzemně plánovací dokumentace (ÚPD)
enspatial planning documentation
frdocumentation f d’aménagement du territoire
geRaumplanung e Dokumentation e
ru
sk
cz

územně plánovací dokumentace (ÚPD)

soubor předepsaných textových a zejména grafických dokumentů, které regulují a navrhují výstavbu v území

Obory:

ostatní

Zdroje, odkazy:
  • Terminologie z oblasti metrologie (ÚNMZ 2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována