cztematická prostorová data
enthematic spatial data
frdonnées fpl thématiques spatiales
gethematische Geodaten epl
ruтематические пространственные данные
sktematické priestorové dáta
cz

tematická prostorová data

prostorová data reprezentující ve větší podrobnosti vlastnosti objektů a jevů z vybraného sémantického hlediska (např. pedologická, demografická data)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 (MV 2015)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována