czreferenční data
enreference data
frdonnées fpl de référence
geReferenzdaten epl
ruисходные данные, опорные данные
skreferenčné dáta, referenčné údaje
cz

referenční data

státem garantované správní údaje obsažené v příslušném základním registru, které využívá orgán veřejné správy při své činnosti aniž by ověřoval jejich správnost

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována