czprvek
enelement
frélément m
geElement s
ruэлемент
skprvok
cz

prvek

základní položka informace dokumentu XML obsahující prvky následníků (child elements), atributy a znaková data

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována