czortogonalizace, ortorektifikace
enortogonalization, orthorectification
frorthogonalisation f, orthorectification f
geOrthogonalisierung e, Differentialenzerrung e
ruортогонализация, ортотрансформирование
skortogonalizácia, ortorektifikácia
cz

ortogonalizace, ortorektifikace

postup při němž byly ortogonální projekcí na referenční plochu odstraněny posuny bodů obrazu způsobené orientací senzoru a zemským reliéfem

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále