czna místě závislá služba
enlocation-dependent service (LDS)
frservice m dépendent de la localisation
gestandortabhängiger Dienst r; location-dependent service (LDS)
ruсервис, наличие (доступность) которого зависит от местоположения пользователя
skna mieste závislá služba
cz

na místě závislá služba

služba, jejíž dostupnost závisí na místě poskytovatele služby. Poskytovatel informace nebo těchto služeb si může přát omezení jejich použití na konkrétní lokality. Např. mobilní telefony „přecházejí“ mezi poskytovateli místních služeb v závislosti na tom, ve které „buňce“ mobilní sítě se aktuálně nacházejí

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN EN ISO 19133 Geografická informace – Služby založení na místě
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována