czČeská státní trigonometrická síť (ČSTS)
enCzech national trigonometric network
frRéseau m national trigonométrique tchèque
geTschechisches trigonometrisches Staatsnetz s
ru
skČeská štátna trigonometrická sieť
cz

Česká státní trigonometrická síť (ČSTS)

trigonometrická síť na území ČR spravovaná Zeměměřickým úřadem; zahrnuje Trigonometrickou síť I. až V. řádu a Astronomicko-geodetickou síť (AGS). ČSTS vychází z trigonometrických sítí vybudovaných na území bývalého Československa - Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK), zahrnující Trigonometrickou síť I. až IV. řádu, a z Podrobné trigonometrické sítě, zahrnující Trigonometrickou síť V. řádu. Body ČSTS náleží mezi body základního polohového bodového pole (ZPBP)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována