czČeská gravimetrická síť (ČGS)
enCzech gravimetric network
frReséau m gravimetrique tchéque
geTschechisches gravimetrisches Netz s
ru
skČeská gravimetrická sieť
cz

Česká gravimetrická síť (ČGS)

gravimetrická síť na území ČR spravovaná Zeměměřickým úřadem; zahrnuje absolutní tíhové body, hlavní gravimetrickou základnu (HGZ), Gravimetrickou síť nultého řádu a Gravimetrickou síť I. a II. řádu. Body ČGS náleží mezi body základního tíhového bodového pole (ZTBP)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována