czAstronomicko-geodetická síť ČR (AGS)
enastro-geodetic network of the Czech Republic
frréseau m astronomique et géodésique de la République tchèque
geastronomisches und geodätisches Netz s der Tschechischen Republik
ru
sk
cz

Astronomicko-geodetická síť ČR (AGS)

trigonometrická síť na území ČR, která je součástí České státní trigonometrické sítě (ČSTS), Vychází ze stejnojmenné sítě vybudované na území bývalého Československa (dříve označované jako Základní trigonometrická síť), která vznikla z bodů I. řádu Československé Jednotné trigonometrické sítě katastrální (JTSK). AGS byla zaměřena s nejvyšší dosažitelnou přesností úhlově, délkově, astronomicky a gravimetricky. Body AGS náleží mezi body základního polohového bodového pole (ZPBP)

Obory:

geodézie

Zdroje, odkazy:
  • ČSN 73 0401 Názvosloví v geodézii a kartografii (1989)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována