czpřípad použití
enuse case
frcas m d´application
geAnwendungsfall r
ruпоследовательность действий, вариант использования
skprípad použitia
cz

případ použití

specifikace posloupnosti činností včetně variant, které může systém (nebo jiná entita)
vykonat vzájemným působením aktorů tohoto systému

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována