czinfrastruktura pro prostorové informace
enspatial information infrastructure
frinfrastructure f d’informations géographiques
geGeodateninformationsinfrastruktur e
ruинфраструктура пространственной информации
skinfraštruktúra pre priestorové informácie
cz

infrastruktura pro prostorové informace

soustava zásad, znalostí, institucionálních opatření, technologií, dat a lidských zdrojů,
které umožní sdílení a efektivní využívání prostorových informací a služeb

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický výkladový slovník národní infrastruktury pro prostorové informace (MV 2016)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována