czvícesnímková fotogrammetrie
enmulti image photogrammetry
frphotogrammétrie f multi-image
geMehrbilder Photogrammetrie e
ruмногоснимочная фотограмметрия больше чем пары снимков, фотограмметрия с использованием ряда снимков
skviacsnímková fotogrametria
cz

vícesnímková fotogrammetrie

fotogrammetrická technologie spočívající v pořízení a digitálním zpracování vice než dvou snímků
převážně s konvergentními osami záběru

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále