czsken
enscan
frscan m
gescan r
ruскан
sksken
cz

sken

1: záznam ze 3D skeneru (laserového nebo triangulačního); prostorový úsek, pokrytý homogenně rozloženým rastrem prostorově definovaných bodů
2: digitální forma libovolného 2D analogového záznamu; ve fotogrammetrii či DPZ převod analogových snímků na digitální záznam pomocí přesného fotogrammetrického skeneru

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována