czsenzor
ensensor
frcapteur m
geSensor r, Aufnehmer r
ruдатчик, сенсор
sksenzor
cz

senzor

technické zařízení pro měření určité fyzikální nebo technické veličiny (čidlo,snímač), která je zpravidla převáděna na elektrický signál. Ve fotogrammetrii a DPZ jde o zařízení, které měří energii elektromagnetického záření dopadajícího na senzor a mění ji na elektrické napětí, jež lze odečítat

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále