czradar se syntetickou aperturou (SAR)
ensynthetic-aperture radar (SAR)
frradar m à ouverture synthétique
geSynthetische-Apertur Radar (SAR) r
ruсинтетический апертурный радар (SAR)
skradar so syntetickou aperturou (SAR)
cz

radar se syntetickou aperturou (SAR)

aktivní zobrazující radarové zařízení, vysílající přesné impulzy elektromagnetického záření, jejichž odraz od objektu (resp. zemského povrchu) je zachycen anténou, pohybující se kolmo na směr měření. Pro definování přesné prostorové polohy místa odrazu se využívá měření doby letu impulzu a Dopplerova jevu. Pohybující se relativně malá anténa má vlastnosti velké antény (syntetická apertura se vyznačuje násobným fiktivně vytvořeným účinným průměrem)

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále