czdigitální obrazový záznam
endigital image record
frenregistrement m d'image f numérique
gedigitale Bildaufnahme e
ruцифровaя запись изображения
skdigitálny obrazový záznam
cz

digitální obrazový záznam

obrazový záznam v číslicové podobě. Je definován pomocí obrazové funkce, která je diskrétní, má definiční obor daný rozsahem snímku a obor hodnot daný kvantováním měřeného signálu

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována, data jsou udržována i nadále