czwebový mapový portál
enweb map portal
frportail m Web m de cartes fpl
geWeb-Karten-Portal s
ruвеб-портал
skwebový mapový portál
cz

webový mapový portál

portál poskytující více webových mapových aplikací na jednom přístupovém místě, který sdružuje přístup k webovým službám z více zdrojů; umožňuje přístup k aktuálnímu obsahu mapového okna formou URL adresy, vyhledání prvku pomocí identifikátoru, přidávání mapových vrstev a dotazování k získání geodat prostřednictvím rozhraní pro programování aplikací (API)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována