czwebová mapová aplikace
enweb map application
frapplication f de Web m cartes fp
geWeb-Kartenapplikation e
ruвеб-приложение для карт
skwebová mapová aplikácia
cz

webová mapová aplikace

webová aplikace, která umožňuje interaktivní prohlížení digitálních map a nabízí základní vyhodnocení geoinformací, jako je zobrazení podkladových map s možností jejich přepínání, posun a změna měřítka mapy, identifikace mapového prvku, určování délek, ploch a souřadnic; této funkcionality je dosaženo dotazem aplikace na příslušný mapový server nebo využitím jedné nebo více mapových služeb (CSW, WMS, WFS, WMTS, WCS, ...)

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována