czdigitální teodolit, elektronický teodolit
endigital theodolite, electronic theodolite
frthéodolite m numérique, théodolite m électronique
gedigitaler Theodolit r, Digitaltheodolit r, elektronischer Theodolit r
ruцифровой теодолит, электронный теодолит
skdigitálny teodolit, elektronický teodolit
cz

digitální teodolit, elektronický teodolit

teodolit umožňující automatický odečet (a zpravidla i registraci) vodorovných směrů a zenitových úhlů případně výškových úhlů v digitálním tvaru

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována