czweb věcí
enWeb of Things, Internet of Things (IoT)
frInternet m des objets (IoT)
geInternet der Dinge (IdD, IoT)
ruвеб вещей
skweb vecí
cz

web věcí

přenos fyzických objektů světa do sféry WWW umožněný automatizovanými pozorováními a monitorováními reálného prostředí těchto objektů senzory mobilních zařízení s digitálními výstupy

POZNÁMKA - tyto výstupy často zahrnují prostorovou lokalizaci a mají tedy povahu geografických dat; uvedená data obecně specifikují následující normativní dokumenty: ČSN EN ISO 19132 Geografická informace - Služby založené na lokalizaci - Referenční model, ČSN EN ISO 19133 Geografická informace - Služby založené na lokalizaci - Sledování a navigace a ČSN P ISO/TS 19101-2 Geografická informace - Referenční model - část 2: Zobrazení

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována