czchromebook
enchromebook
frchromebook
gechromebook
ruхромбук (ноутбук от Google с предустановленой ChomeOS)
skchromebook
cz

chromebook

jednoduchá aplikace cloudového zpracování dat alternativou notebooku, která má na rozdíl od něho velmi omezený úložný prostor a využívá cloud jako primární úložiště; jeho plná funkčnost je tak podmíněna trvalým připojením k internetu

POZNÁMKA - jedná se o terminál zprostředkující komunikaci se serverem (tenký klient), který možná prototypově předznamenává příští zánik univerzálních počítačů, protože jejich existence ztratí v podmínkách všezahrnujících cloudových služeb svůj smysl

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována