czdatová věda
endata science
frscience f de données
geDatenwissenschaft e
ruнаука о данных
skdátová veda
cz

datová věda

výzkum a vývoj inteligentních algoritmů, jež účelově modifikují velká data a identifikují takové jejich podmnožiny, které obsahují pro předpokládanou aplikaci klíčovou informaci poskytující užitečný poznatek; jde o naplnění poslání webu věcí

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována