czcloudové zpracování dat
encloud computing
frnuage m l'informatique, cloud m computing
ge
ruоблачные вычисления
skcloudové spracovanie údajov
cz

cloudové zpracování dat

využití virtuálního cloudu a jeho infrastruktury způsobem simulujícím jejich fyzickou disponibilitu na počítači klienta; výhoda spočívá v úspoře nákladů na pořízení a údržbu technologických prostředků na straně klienta a v dostupnosti dat a jejich zpracování kýmkoliv a kdekoliv v dosahu internetu

POZNÁMKA – výhodou je snadné povýšení (upgrade) softwaru, nenáročná klientská stanice a SW, levný přístup k mohutnému výpočetnímu výkonu bez nutnosti investic do hardwaru, garantovaná dostupnost. Nevýhodou může být, že provozovatel cloudu má přístup i k důvěrným datům

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Hlavenka JK. et al: Výkladový slovník výpočetní techniky a komunikací
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována