czrozhrada
enphysical boundary
frdélimitation f physique
gematerielle Grenze e
ru
skfyzická hranica
cz

rozhrada

věc tvořící rozhraničení sousedních pozemků, například zeď, plot, mez, strouha apod.

en

physical boundary

an object forming the boundary of neighbouring properties, as for example a wall, fence, ceiling, ditch etc.

ge

materielle Grenze e

eine Abgrenzung benachbarten Grundstücke, wie zum Beispiel eine Wand, Zaun, Rain, Graben usw.

Obory:

katastr nemovitostí

Zdroje, odkazy:
  • Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována