czautomatizovaná objektová generalizace
enautomated object (oriented) generalisation
frgénéralisation f des objets automatisée
geautomatisierte Objektgeneralisierung e
ruавтоматизированная объектная генерализация
skautomatizovaná objektová generalizácia
cz

automatizovaná objektová generalizace

fáze automatizované generalizace realizující přechod vymezené části reálného světa se širokou rozmanitostí jejích jevů na model objektu - vzhledů uvedených jevů s předem definovanou nejvyšší úrovní rozlišení jejich prostorových, sémantických a časových rysů vyžadovanou jeho nejnáročnější následnou modelovou aplikací; výsledek daného přechodu má povahu prvotního digitálního modelu území

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována