czautomatizovaná modelová generalizace
enautomated model generalisation
frgénéralisation f des modèles automatisée
geautomatisierte Modellgeneralisierung e
ruавтоматизированная модельная генерализация
skautomatizovaná modelová generalizácia
cz

automatizovaná modelová generalizace

fáze automatizované generalizace realizující přechod modelu objektů - vzhledů jevů vymezené části reálného světa na nejvyšší úrovni rozlišení jejich prostorových, sémantických a časových rysů na model objektů - vzhledů jevů na úrovni rozlišení vyžadované jeho aplikací; výsledek daného přechodu má povahu aplikačního digitálního modelu území určeného k počítačově uskutečňované analýze

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována