czautomatizovaná kartografická generalizace
enautomated cartographic generalisation
frgénéralisation f cartographique automatisée
geautomatisierte kartografische Generalisierung e
ruавтоматизированная картографическая генерализация
skautomatická kartografická generalizácia
cz

automatizovaná kartografická generalizace

fáze automatizované generalizace realizující přechod modelu objektů - vzhledů jevů na úrovni rozlišení jejich prostorových, sémantických a časových rysů, vyžadovanou jeho aplikací, na obdobný model s reprezentací těchto rysů optimalizovanou v závislosti na rozlišovací schopnosti lidského zraku; takovou optimalizací prostorových rysů je např. lokální zvětšení detailů, optimalizací sémantických rysů zavedení značkového klíče apod.; výsledek daného přechodu má povahu aplikačního kartografického digitálního modelu území - digitální mapy určené k vizuálně uskutečňované analýze

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována