czfaktor zmenšení
enreduction factor
frraison m de réduction
geReduktionsfaktor r
ruпараметр уменьшения
skfaktor zmenšenia
cz

faktor zmenšení

číslo, které udává, kolikrát se při optickém zobrazování kresba předlohy lineárně zmenšuje

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována