czareál (plochy)
enareal
fraire f
geAreal s, Gelände s
ruареал
skareál
cz

areál (plochy)

plošný prvek mapy, obsahující skutečnosti o stejné kvalitativní nebo kvantitativní hodnotě (např. les, hypsografická vrstva, % osídlení apod.)

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována