czdálkoměr bez odražeče
enreflectorless distance meter, reflectorless range-finder
frdistancemètre m sans réflecteur, télémètre m sans réflecteur
gereflektorloser Entfernungsmesser r
ruдальномер без отражателя
skdiaľkomer bez odrážača
cz

dálkoměr bez odražeče

elektronický dálkoměr, který zpracovává vyslaný paprsek a jeho pasivní odraz od měřeného objektu, a umožňuje tak měření vzdáleností bez nutnosti použít odražeče
POZNÁMKA 1 - v geodetické praxi se užívají zejména laserové dálkoměry bez odražeče, zabudované v totálních stanicích
POZNÁMKA 2 - dálkoměry bez odražeče bývají někdy nepřesně, resp. nesprávně označovány jako dálkoměry bezhranolové, bezodrazné, či bezodrazové

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována