czpozemní laserový skener; terestrický laserový skener; statický laserový skener
enstatic laser scanner
frlaser(scan) m statique
geterrestrische Laserscanner r, statische Laserscanner r
ruназемный лазерный сканер
skterestrický laserový skener, statický laserový skener
cz

pozemní laserový skener; terestrický laserový skener; statický laserový skener

zařízení určené k měření mračna bodů z jednoho stanoviska; může být spojeno s přijímačem GNSS pro určení polohy a výšky stanoviska a obvykle se vyznačuje vysokým stupněm automatizace postupu měření a jeho výpočetního zpracování v reálném čase

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována