czsystém dálkově řízeného letadla (RPAS)
enremotely piloted aircraft system (RPAS)
frsystème m d'aéronef piloté à distance
geferngesteuertes Luftfahrzeugssystem s
ruвоенная беспилотная летательная система (ВБПЛС)
sksystém diaľkovo riadeného lietadla
cz

systém dálkově řízeného letadla (RPAS)

1. Systém zahrnující dálkově řízené letadlo (RPA), příslušné dálkově řízené (vzdálené)
řídicí stanice, nezbytné řídicí a kontrolní spoje a další součásti uvedené v typovém návrhu.

2. Pro civilní použití ve fotogrammetrii a DPZ sestává z vlastního dálkově řízeného letadla, kterým je např. model s pevným křídlem, model vrtulníku nebo multikoptéra. Toto letadlo je vybaveno motorky, vrtulemi, baterií, přijímačem GPS, vysílačem telemetrických údajů, inerciální měřickou jednotkou, elektronickým magnetometrem, bezpečnostními prvky a senzory; dále jej tvoří snímače obrazových dat (digitální barevná či termovizní kamera pro pořizování jednotlivých snímků nebo videozáznamů, multispektrální kamera, hyperspektrální nebo laserový skener); systém zahrnuje i programové prostředky pro plánování snímkového letu, záznam trajektorie letu, manuální řízení a rovněž kvalifikovaný personál (pozemní pilot a řídící snímkování).

Obory:

fotogrammetrie a DPZ

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována