czmapová kompozice
enmap composition
frcomposition f de carte
geKartenkomposition e
ruкомпозиция карты
skmapová kompozícia
cz

mapová kompozice

kompozice, v níž je agregátem digitální mapa a komponentou tematická vrstva této mapy

POZNÁMKA 1 - mapová kompozice se do formy agregované mapy realizuje postupným vzájemně vlícovaným překrytím jejích komponentních tematických vrstev

POZNÁMKA 2 - předpokladem docílení poznávací hodnoty agregované mapy je kromě sémantického podchycení funkční souvislosti jejích komponentních tematických vrstev také jejich shoda pokud jde o jimi reprezentované území, jejich referenční souřadnicový systém, úroveň podrobnosti reprezentace, její časovou platnost a příp. další významné aspekty

POZNÁMKA 3 - základní přínos mapové kompozice spočívá v tom, že množství informace obsažené v agregované mapě je větší než součet množství informace vykazované jejími komponentami

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována