czkompozice
encomposition
frcomposition f
geKomposition e
ruкомпозиция
skkompozícia
cz

kompozice

forma silné agregace, která požaduje, aby komponenta byla najednou zahrnuta nanejvýše v jednom agregátu a aby tento agregát byl zodpovědný za vytvoření a výmaz takových komponent

Obory:

geografická informace

Zdroje, odkazy:
  • ČSN P ISO/TS 19104 Geografická informace – Terminologie (2010)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována