czgrafická úprava
engraphic desing
frdessin m graphique, graphisme m
gegrafische Gestaltung e
ruграфическое оформление
skgrafická úprava
cz

grafická úprava

1. grafické uspořádání vzhledu tiskoviny
2. obohacení publikace kresebnými a obrazovými (popř. ozdobnými) prvky, které navrhuje grafik nebo výtvarný redaktor

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována