czproces měření
enmeasurement process
frprocessus m de mesure
geMessungsprozess r
ru
skproces merania
cz

proces měření

soubor úkonů ke stanovení hodnoty veličiny

Obory:

teorie chyb

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována