czoptický hranol
enprism
frprisme m optique
gePrisma s
ruпризма
skoptický hranol
cz

optický hranol

optické zařízení, které se vkládá před objektiv a slouží k převrácení (napřímení) obrazu

Obory:

přístroje a pomůcky

Zdroje, odkazy:
  • Terminologická komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována