czdenzitometrie
endensitometry
frdensitométrie f
geDensitometrie e
ruденситометрия
skdenzitometria
cz

denzitometrie

obor fotografické senzitometrie, zabývající se převážně měřením optických hustot fotografického záznamu a tisku

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Terminologický slovník geodézie, kartografie a katastra, Bratislava 1998
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována