czerrata
enerratum, errata pl
frerrata mpl
geDruckfehlerverzeichnis s
ruзамеченые опечатки
skerráta
cz

errata

seznam chyb zjištěných po vytištění publikace (knihy, atlasu) ještě před její vazbou, vytištěný a volně vložený do publikace

Obory:

kartografie

Zdroje, odkazy:
  • Multilingual Dictionary of Technical Terms in Cartography (ICA 1973)
VÚGTK © 2005 - 2020, od roku 2020 aplikace není udržována